Association of Bureaux de Change Operators of Iran

 

نام و نام خانوادگی: محسن مشیری

نام شرکت: صرافی ملت

میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی ، مدیریت دولتی

سوابق کاری یا مدیریتی:

1- مدیریت شعب درجه یک اول از 30/03/1394 تا 14/02/1395

2- با حفظ سمت عضو موظف هیأت مدیره شرکت صرافی ملت از تاریخ 13/11/1393 تا کنون

3- با حفظ سمت به عنوان مأمور در کشور مالزی 16/07/1391

4- مدیریت شعب درجه یک الف( حفظ سمت در مناطق آزاد صنعتی تجاری) از 31/01/1389 تا 16/07/1391

5- رئیس اداره کل عملیات ارزی بانک ملت از 02/02/1386 تا 31/01/1389

6- معاون اداره کل بازرسی بانک ملت از تاریخ 12/11/1382 تا 02/02/1386

7- رئیس بخش اعتبارات اسنادی شعبه استانبول ترکیه از تاریخ 08/02/1378 تا 12/11/1382

8- معاون ارزی شعبه مهتاب از تاریخ 30/06/1386 تا 0802/1378

9- معاون دایره اعتبارات اسنادی شعبه سبزه میدان از تاریخ 30/06/1386 تا 26/12/1372

10- کارمند شعبه میدان استقلال از تاریخ 26/02/1367 تا 26/12/1372

11- کارمند اداره بین الملل از تاریخ 14/02/1367 تا 26/02/1367

12- عضو غیر موظف هیأت مدیره شرکت صرافی ملت از سال تأسیس(1387)

13- دبیر میسیون امور بین الملل در شوراهی هماهنگی بانک ها

14- عضو علی البدل در دومین دوره شورای عالی کانون صرافان ایرانیان

 

سایر توانمندیهای نامزد:

1- تسط بر امور تحلیل بازار

2- آشنایی با اتوماسیون های اداری

3- توانایی مدیریت سازمان های دولتی

4- آشنایی با سیستم های مدیریت داخلی و خارجی

 

طرح ها و برنامه های نامزد:

1- برنامه ریزی جهت استفاده از ظرفیت های صنف صرافان در بازار پولی و تأکید بر سرعت انتقال ارز و ترغیب مشتریان به استفاده از این خدمات

2- تلاش در جهت ایجاد صندوق حمایتی به منظور تأمین کمک های مالی کوتاه مدت

3- برنامه ریزی جهت بررسی و ایجاد راهکارهای لازم به منظور رونق صنف صرافی از طریق انعقاد قراردادها و تفاهم نامه های مناسب با مراجع ذیربط همانند هتل ها و سایر پتانسیل ها در صنف گردشگری

4- بهبود روش ها و اقدامات مؤثر و ارائه راهکارها در امر افزایش عملکرد صنف صرافی تحت پوشش قوانین بانک مرکزی

5- ایجاد کمیته های تخصصی درکانون صرافان جهت بهره گیری از پتانسیل های عملی و تجربی اعضای کانون و استفاده از افراد علاقمند به منظور توسعه و نقش بیشتر کانون در مسائل و مشکلات پیش رو

6- بهره گیری از وکلای مجرب و مشاوران حقوقی به صورت مستمر یا در برخی موارد به صورت پاره وقت

7- هماهنگ سازی و ایجاد حس همکاری، همدلی و تشریک مساعی با کلیه صرافی ها از طریق اعلان های اجرایی در جهت پیشبرد اهداف عالی کانون صرافان

8- برنامه ریزی جهت ارائه راهکارهای عملی در راستای یکپارچه سازی رویه کلی صرفان به منظور سهولت کار و کاهش ریسک از منظر مشتریان

9- پیگیری و ایجاد بستری مناسب در جهت نصب و راه اندازی سیستم ارتباطات بین المللی سویفت در کانون صرافان ایرانیان و استفاده اعضاء از سیستم مذکور

 

 

Go to top