Association of Bureaux de Change Operators of Iran

 

 

 

نام و نام خانوادگی: نصرت الله گلپریان

نام شرکت: شرکت تضامنی گلپریان و شرکا ء

میزان تحصیلات:دیپلم بازرگانی

رشته تحصیلی:بازرگانی

سوابق کاری یا مدیریتی:سی سال خدمت در بانک مرکزی در قسمت های مختلف اداری و تابعه و عمده فعالیت در اداره نشر اسکناس و خزانه ، اشنایی کامل با قانون بانک در تمام امور و سابقه چندین ساله در امور صرافی دارای مجوز رسمی از سال 1386 -

سایر توانمندیهای نامزد:

طرح ها و برنامه های نامزد: ارتقاء جایگاه صرافان ، پیگیری مالیات بر ارزش افزوده ، پیگیری جهت مشکلات مالیاتی در اداره مالیات

تلاش در جهت بهبود شرايط بيمه اي صرافان و خانواده هاي انها و كار كنانشان

- پر رنگ تر كردن نقش كانون در زمينه سياست گذاريهاي جديد ارزي كشور

- برقراري ارتباط مستحكم و دوستانه بين كانون صرافان و بانك مركزي

- پشتيباني و حمايت از صرافان عضو كانون در جهت بهبود شرايط فعلي ايشان

- دعوت از كارشناسان مجرب حقوقي ، مالياتي ، حسابداري ، آموزشي جهت كمك به أعضاء كانون و دادن مشاوره به اين عزيزان

 

 

 

 

Go to top