Association of Bureaux de Change Operators of Iran

نام و نام خانوادگی: سید سجاد شهیدیان

نام شرکت: سید سجاد شهیدیان و شرکاء

میزان تحصیلات :لیسانس کامپیوتر

رشته تحصیلی: لیسانس کامپیوتر

سوابق کاری یا مدیریتی:

مدیر مجموعه payment 24 با دارا بودن بیش ار 80 پرسنل و 3 دفتردر شهر های اصفهان ، شیراز ،تهران

سایر توانمندیهای نامزد:

15 سال فعالیت حرفه ای در تجارت الکترونیک
10 سال فعالیت حرفه ای در حوزه مالی

طرح ها و برنامه های نامزد:

1- بازنگری در فعالیت صرافیها در فضای ا نلاین و استفاده از پتانسیلهای آنها مطابق قوانین جاری کشور
2- ارا ئه راهکارها و پیشنها دات جهت استفاده از روشهای نوین فعل و انفعالات مالی در فضای بین المللی

 

Go to top