Association of Bureaux de Change Operators of Iran

نام و نام خانوادگی: کامران سلطانی زاده و شرکاء

نام شرکت: تضامنی کامران سلطانی زاده و شرکاء

میزان تحصیلات: دکترای حرفه ای

رشته تحصیلی: دامپزشکی

سوابق کاری یا مدیریتی:

1-      عضویت در کمیته بازرسی کانون صرافان ایرانیان

2-      عضو هیأت مدیره تعاونی مسکن نظام دامپزشکی

3-      عضو کمیته داوران هیءت کشتی استان تهران

4-      عضو و دبیر کمیته مرکزی ورزشی نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران

5-      داور درجه یک بین المللی فدراسیون جهانی کشتی U.W.W

6-      عضو جامعه جهانی دامپزشکان

7-      عضو نظام دامپزشکی استان تهران

 

سایر توانمندیهای نامزد:

1-      کارت مربیگری از فدراسیون کشتی

2-      سابقه قهرمانی و عضویت در تیم های ملی کشتی

3-      مجوز اشتغال به امور درمانی در بیمارستان دامپزشکی تهران

 

طرح ها و برنامه های نامزد:

1-      ایجاد ارتباط قوی و تعامل سازنده بین همه صرافان به جهت استفاده از پتانسیل های موجود در صنف

2-      کمک به افزایش اطلاعات شغلی و دانش افزایی همکاران در صنف

3-      بررسی و ..... و ایجاد ارتباط سازنده با تشکل های صرافی در سایر کشورهای جهان با توجه به پیشرفتهای روز افزون

 

 

Go to top