Association of Bureaux de Change Operators of Iran

نام شرکت:  تضامنی امیر جمالی شاه بلاغی  و شرکا                                                      

نام و نام خانوادگی: امیر جمالی شاه بلاغی

رشته تحصیلی: کامپیوتر

میزان تحصیلات: دیپلم

سوابق کاری یا مدیریتی :

مدیرعامل شرکت تضامنی امیر جمالی شاه بلاغی و شرکاء

سایر توانمندی های نامزد :

مدیریت اجرایی و روابط خوب باهمکاران و صنف ها مختلف داخلی و خارج از مرزها و ...

طرح ها و برنامه های نامزد :

ساماندهی به موضوع کارکرد صرافی ها وروابط بیشتر بین کانون صرافی ها و بانک مرکزی ، فرهنگ سازی جهت اینکه صرافی ها یاوران اقتصاد مقاومتی هستند و کمک در جهت صادرات برای صادرکنندگان محترم در جهت ارزآوری و ....

خاطرنشان می نماید که ، در طول مدت فعالیتم نهایت تلاش جهت خدمات رسانی به همکاران و هوطنان عزیزمان انجام داده ایم و در آینده تصمیم در انجام خدمت رسانی بهتر و بیشتر به همکاران عزیزم را دارم و باکمال دلسوزی در جهت بهبود بخشیدن به امورات صرافی ها نهایت تلاش را انجام خواهم داد .

1ـ ارتباط تنگاتنگ با همکاران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی جهت بهینه کردن فعالیت های صرافیها

2ـ بروزآوری دستورالعملهای مربوط به فعالیت صرافان

3ـ انتقال سریع مشکلات همکاران محترم به مقامات ذیربط در بانک مرکزی و پیگیری مشکلات صنفی

4ـ تبادل اطلاعات و انتقال تجارب به همکاران

مدرک تحصیلی و رزومه کاری :

اینجانب امیر جمالی شاه بلاغی ؛ دارای مدرک تحصیلی دیپلم در رشته کامپیوتر و جهانگردی و به مدت 15 سال در منطقه آزاد تجاری مرز بازرگان و شهرستان تهران در حرفه صرافی با عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل مشغول فعالیت بوده و می باشم

 

Go to top